1211 NAR – 1T LIQUID ABBE refraktometer (za tekočinske vzorce)

NAR-1T LIQUID ABBE refraktometer je namenjen za merjenje samo tekočinskih vzorcev. Ima vgrajeni merilni skali za merjenje refraktivnega indeksa (nD) in BRIX (%). Refraktometer se kalibrira z destilirano vodo.

 

Merilno območje

 

Refraktivni indeks (nD) 1.3000 do 1.7000
Brix 0,0 do 95,0 %

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0, 001,  Brix 0,5 %

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0002
Brix 0,1 %

Digitalni termometer

Temperaturno območje 0,0 do 500C
Točnost 0,20C
Minimalni odčitek 0,10C

Temperatura

0,0 do 500C

Napajanje

AC 115V, 220 V, 240 V
(izbira pri naročilu,  50/60 Hz)

Izvor svetlobe

LED

Poraba energije

3 VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 13 x 18 x 23 cm,  3,4 kg
Termometer  8 x 10 x 11 cm,  0,8 kg


1212 NAR – 1T SOLID ABBE refraktometer (za trdne vzorce)

NAR-1T SOLID je popolnona nov ABBE refraktometer namenjen za merjenje trdnih vzorcev (z njim je možno meriti tudi tekočinske vzorce). Ima vgrajeni merilni skali za merjenje refraktivnega indeksa (nD) in BRIX (%).

 

Merilno območje

 

Refraktivni indeks (nD) 1.3000 do 1.7000
Brix 0,0 do 95,0 %

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0, 001,  Brix 0,5 %

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0002
Brix 0,1 %

Povprečni odklon izmerjenih vrednosti

nF – nC (je potrebno preračunati v skladu s preračunskimi tabelami)

Digitalni termometer

Temperaturno območje 0,0 do 500C
Točnost 0,20C
Minimalni odčitek 0,10C

Temperatura

0,0 do 500C

Napajanje

AC 115V, 220 V, 240 V
(izbira pri naročilu,  50/60 Hz)

Izvor svetlobe

LED

Poraba energije

3 VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 13 x 18 x 23 cm,  3,4 kg
Termometer  8 x 10 x 11 cm,  0,8 kg


1220 NAR – 2T ABBE refraktometer (za vzorce višjih temperatur)

NAR-2T refraktometer je namenjen za merjenje vzorcev pri višjih temperaturah.

 

Merilno območje

 

Refraktivni indeks (nD) 1.3000 do 1.7000
Brix 0,0 do 95,0 %

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,001  Brix 0,5 %

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0002
Brix 0,1 %

Povprečni odklon izmerjenih vrednosti

nF – nC (je potrebno preračunati v skladu s preračunskimi tabelami)

Digitalni termometer

Temperaturno območje 0,0 do 1200C
Točnost  0 do 1000C 0,20C
1000C do 1200C 0,10C
Minimalni odčitek 0,10C

Temperatura

0,0 do 1200C

Izvor svetlobe

8 V, 0,15 A tungsten žarnica, ki osvetljuje predel merilne skale

Napajanje

AC 110 V, 220 V, 240 V
(izbira pri naročilu,  50/60 Hz)

Poraba energije

6 VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 12 x 20 x 25cm,  5,8 kg
Termometer 8 x 10 x 11 cm,  0,8 kg


1230 NAR – 3T ABBE refraktometer (s preciznejšim merilnim območjem)

NAR-3T refraktometer je namenjen za merjenje vzorcev pri katerih je zahtevana večja točnost meritve. To omogoča izboljšani optični sistem in osvetlitev, prirejena merilna skala in dvojni kontrolni gumb za grobo in fino regulacijo.

 

Merilno območje

 

Refraktivni indeks (nD) 1.30000 do 1.71000
Brix 0,0 do 95,0 %

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0, 0002,  Brix 0,1 %

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0001
Brix 0,05 %

Povprečni odklon izmerjenih vrednosti

nF – nC (je potrebno preračunati v skladu s preračunskimi tabelami)

Digitalni termometer

Temperaturno območje 0,0 do 500C
Točnost 0,20C
Minimalni odčitek 0,10C

Temperatura

0,0 do 500C

Napajanje

AC 115 V, 220 V, 240 V
(izbira pri naročilu,  50/60 Hz)

Poraba energije

3VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 12 x 31 x 25 cm,  9,0 kg
Termometer 8 x 10 x 11 cm,  0,8 kg


1240 NAR – 4T ABBE refraktometer (za merjenje refraktivnega indeksa v višjem območju)

V industriji je prisotnih vse več novih materialov, predvsem polimeri in njim sorodni materiali, pri katerih je refraktivni indeks večji kot ga lahko izmerite z večino obstoječih ABBE refraktometrov. Za merjenje teh materialov je firna ATAGO razvila NAR-4T ABBE refraktometer v območju 1.4700 do 1.8700 nD.

 

Merilno območje

 

Refraktivni indeks (nD) 1.4700 do 1.8700

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0, 001 

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0002

Digitalni termometer

Temperaturno območje 0,0 do 500C
Točnost 0,20C
Minimalni odčitek 0,10C

Temperatura

0,0 do 500C

Izvor svetlobe

8 V, 0,15 A tungsten žarnica, ki osvetljuje predel merilne skale

Napajanje

AC 110 V, 220 V, 240 V
(izbira pri naročilu,  50/60 Hz)

Poraba energije

6 VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 13 x 18 x 23 cm,  3,4 kg
Termometer 8 x 10 x 11 cm,  0,8 kg


Na Vrh

1310 DR – A1 Digitalni ABBE refraktometer

DR-A1 digitalni ABBE refraktometer omogoča po nastavitvi ločitvene črte neposredni odčitek izmerjene vrednosti refraktivnega indeksa ali % BRIX na digitalnem zaslonu. Na zaslonu je viden tudi izpis temperature pri kateri je bila meritev izvršena.

 

Merilno območje

 

Refraktivni indeks (nD) 1.3000 do 1.7100
Brix 0,0 do 95,0 %
Avtomatska temperaturna kompenzacija v območju 50C do 500C

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,0001  Brix 0,1 %

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0002
Brix 0,1 %

Temperatura

50C do 500C
Minimalen odčitek 0,10C

Prikaz na zaslonu

Refraktivni indeks (nD) ali Brix (%) in temperatura (0C)

Napajanje

AC adapter (100 – 240 V, 50/60 Hz)

Poraba energije

10 VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 13 x 29 x 31 cm,  6,0 kg
AC adapter 10,5 x 17,5 x 4 cm,  0,7 kg


DR-M2 in DR-M4 ABBE refraktometra za merjenje pri različnih valovnih dolžinah

DR-M2 in DR-M4 digitalna ABBE refraktometra omogočata merjenje refraktivnega indeksa ali ABBE števila (vd ali ve) pri različnih valovnih dolžinah od 450 do 1100 nm. Po nastavitvi ločitvene črte je rezultat meritve refraktivnega indeksa ali ABBE števila prikazan na digitalnem zaslonu. Na zaslonu je viden tudi izpis temperature pri kateri je bila meritev izvršena. Oba modela je možno povezati z digitalnim tiskalnikom DP-21(A). 

 

1410  DR-M2

1414  DR-M4

Merilno območje

Refraktivni indeks

1.3277 - 1.7379 (450 nm)

1.3000 - 1.7100 (589 nm)

1.2912 - 1.7011 (680 nm)

1.2746 - 1.6843 (1100 nm)

Refraktivni indeks

1.5164 – 1.9164 (450 nm)

1.4700 - 1.8700 (589 nm)

1.4558 – 1.8557 (680 nm)

1.4304 - 1.8303 (1100 nm)

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,0001, Abbe število 0,1

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0002 (izmerjeno s priloženim testnim vzorcem pri 589 nm)

Valovne dolžine

Od 450 do 1100 nm (z interferenčnimi filtri)
(Za meritve pri valovnih dolžinah od 681 do 1100 nm je kot opcija na voljo “Near Infrared Ray Viewer”)

Temperatura

50C do 500C

Povezave

S tiskalnikom DP-21 (A) (opcija)

Napajanje

AC 100 do 240 V,  50/60 Hz

Dimenzija in teža

Refraktometer 13 x 29 x 31 cm,  6,0 kg
Napajalna enota 15 x 33 x 11 cm,  3,0 kg

Opcija

“Near Infrared Ray Viewer” (kodna št. RE-9119)
Polarizacijski okular (kodna št. RE-1146)


DR-M2/1550 in DR-M4/1550 ABBE refraktometra za merjenje pri različnih valovnih dolžinah

DR-M2 in DR-M4 digitalna ABBE refraktometra omogočata merjenje refraktivnega indeksa ali ABBE števila (vd ali ve) pri različnih valovnih dolžinah od 450 do 1550 nm. Po nastavitvi ločitvene črte je rezultat meritve refraktivnega indeksa ali ABBE števila prikazan na digitalnem zaslonu. Na zaslonu je viden tudi izpis temperature pri kateri je bila meritev izvršena. Oba modela je možno povezati z digitalnim tiskalnikom DP-21(A).

 

 

 

 

 

 

1412  DR-M2/1550

1415  DR-M4/1550

Merilno območje

Refraktivni indeks

1.3277 - 1.7379 (450 nm)

1.3000 - 1.7100 (589 nm)

1.2912 - 1.7011 (680 nm)

1.2746 - 1.6843 (1100 nm)

1.2594 – 1.6690 (1550 nm)

Refraktivni indeks

1.5164 - 1.9164 (450 nm)

1.4700 - 1.8700 (589 nm)

1.4558 - 1.8557 (680 nm)

1.4304 - 1.8303 (1100 nm)

1.4215 – 1.8214 (1550 nm)

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,0001, Abbe število 0,1

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0002 (izmerjeno s priloženim testnim vzorcem pri 589 nm)

Valovne dolžine

Od 450 do 1100 nm (z interferenčnimi filtri)

Temperatura

50C do 500C

Povezave

S tiskalnikom DP-21 (A) (opcija)

Napajanje

AC 100 do 240 V,  50/60 Hz

Dimenzija in teža

 

Refraktometer 13 x 29 x 31 cm,  6,0 kg
Napajalna enota 15 x 33 x 11 cm,  3,0 kg

Opcija

 

“Near Infrared Ray Viewer” (kodna št. RE-9119)
Polarizacijski okular (kodna št. RE-1146)


1921  Cirkulator 60 – C3 za dovod vode s konstantno temperaturo

Cirkulator 60-C3 z vgrajenim temperaturnim modulom je namenjen za povezavo z refraktometrom in dovajanju vode s konstantno temperaturo v območju 10oC do 60oC za segrevanje/hlajenje prizme refraktometra.

 

Kapaciteta rezervoarja

 

0,5 lit

Temperaturno območje

 

100C do 600C (voda)

Točnost temperature

 

0,2oC

Kontrolnik temperature

 

PID kontrolnik

Pretok

 

4 lit / min

Napajanje

 

AC 100 do 240 V,  50/60 Hz

Poraba energije

 

430 VA

Dimenzija in teža

 

38 x 24 x 27 cm,   11,0 Kg


Na Vrh
Obvestila:
Dodatne informacije po telefonu 01/437 93 76 ali 041 757 786 in
e-mailu: info@orbit-lab.si

Povezave