3275 RX-5000-i Plus Avtomatski digitalni refraktometer

Eden od najpreciznejših laboratorijskih refraktometrov na tržišču je sedaj še stilsko dodelan, in funkcionalno izpopolnjen. Upravljalne tipke na dotik omogočajo enostavno upravljanje z inštrumentom. RX-5000-i Plus dosega razred točnosti 0,010% Brix in 0.00002 nD. Dodatno je opremljen s samo-diagnostičnim sistemom detekcije napak in USB vmesnikom za povezavo z osebnim računalnikom ali tiskalnikom.

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.32422 do 1.58000
Brix 0,000 % do 100,000 %
Avtomatska temp.kompenzacija (ATC)

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0.00001
Brix 0,005%
Temperatura 0,010C

Točnost meritve

Refraktivni indeks: 0,00002 nD
Brix: 0,010%

Ponovljivost

Refraktivni indeks: 0,00001 nD
Brix: 0,010%

Merilna temperatura

5,00 0C do 75,00 0C

Točnost temperature

0,05oC

Izhod

USB vmesnik

Možne povezave

ATAGO tiskalnik DP-63 ali DP-AD ali računalnik

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

70VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6.6 kg


3276 RX-5000-i Avtomatski digitalni refraktometer

Eden od najpreciznejših laboratorijskih refraktometrov na tržišču je sedaj še stilsko dodelan, in funkcionalno izpopolnjen. Upravljalne tipke na dotik omogočajo enostavno upravljanje z inštrumentom. RX-5000-i  dosega razred točnosti 0,03% Brix in 0.00004 nD. Dodatno je opremljen s samo-diagnostičnim sistemom detekcije napak in USB vmesnikom za povezavo z osebnim računalnikom ali tiskalnikom.

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.32422 do 1.58000
Brix 0,00 % do 100,00 %
Avtomatska temp.kompenzacija (ATC)

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0.00001
Brix 0,01%
Temperatura 0,010C

Točnost meritve

Refraktivni indeks: 0,00004 nD
Brix: 0,03%

Ponovljivost

Refraktivni indeks: 0,00002 nD
Brix: 0,01%

Merilna temperatura

5,00 0C do 75,00 0C

Točnost temperature

0,05oC

Izhod

USB vmesnik

Možne povezave

ATAGO tiskalnik DP-63 ali DP-AD ali računalnik

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

70VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6.6 kg


3279 RX-7000-i Avtomatski digitalni refraktometer

Eden od najpreciznejših laboratorijskih refraktometrov na tržišču je sedaj še stilsko dodelan, in funkcionalno izpopolnjen. Upravljalne tipke na dotik omogočajo enostavno upravljanje z inštrumentom. RX-7000-i  ima razširjeno merilno skalo za določevanje refraktivnega indeksa(nD). Dodatno je opremljen s samo-diagnostičnim sistemom detekcije napak in USB vmesnikom za povezavo z osebnim računalnikom ali tiskalnikom.

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.32422 do 1.70000
Brix 0,00 % do 100,00 %
Avtomatska temp.kompenzacija (ATC)

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0.00001 ali 0.0001
Brix 0,01% ali 0,1%
Temperatura 0,010C

Točnost meritve

Refraktivni indeks: 0,0001 nD
Brix: 0,1%

Ponovljivost

Refraktivni indeks: 0,00005 nD
Brix: 0,02%

Merilna temperatura

5,00 0C do 75,00 0C

Točnost temperature

0,05oC

Izhod

USB vmesnik

Možne povezave

ATAGO tiskalnik DP-63 ali DP-AD ali računalnik

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

90VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 7,0 kg


3263 RX-9000 alpha Avtomatski digitalni refraktometer

Avtomatski digitalni refraktometer RX-9000 alpha z integriranim Peltier temperaturnim modulom ima povečano merilno območje in resolucijo za izredno točno določevanje refraktivnega indeksa in detekcijo temperature.  Prvenstveno je namenjen točnemu merjenju najrazličnejših olj in masti z visoko točko tališča in višjimi vrednostmi refraktivnega indeksa, za merjenje parfumov in organskih topil. Ima vgrajeno funkcijo za ročno kalibracijo s katero lahko korigirate odstopanja s standardnimi raztopinami ali odstopanja izmerjenih vrednosti med ostalimi refraktometri.

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.32500 do 1.70000
Brix 0,00 % do 100,00 %
Avtomatska temp.kompenzacija: 5oC do 70oC

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0.00001 ali 0.0001
Brix 0,01% ali 0,1%
Temperatura 0,010C

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,00004 (nD 1.33299 do 1.42009 pri merilni temperaturi 10,00 oC do 30,00oC)

Refraktivni indeks (nD) 0,00010 (pri območju nad 1.42009 nD)

Brix 0,03% (Brix 0,00 do 50,00% pri merilni temperaturi 10,00 oC do 30,00oC)

Brix 0,03% (Brix 50,01 do 95,00% pri merilni temperaturi 10,00 oC do 30,00oC)

Brix 0,10% (za območja nad navedenimi, z raztopino saharoze)

Merilna temperatura

5 0C do 70 0C

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

65 VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6,9 kg


3262 RX-7000 alpha Avtomatski digitalni refraktometer

Avtomatski digitalni refraktometer RX-7000 alpha z integriranim Peltier temperaturnim modulom ima povečano merilno območje za določevanje refraktivnega indeksa in detekcijo temperature. Prvenstveno je namenjen za merjenje najrazličnejših olj in masti z visoko točko tališča in višjimi vrednostmi refraktivnega indeksa, za merjenje parfumov in organskih topil. Ima vgrajeno funkcijo za ročno kalibracijo s katero lahko korigirate odstopanja s standardnimi raztopinami ali odstopanja izmerjenih vrednosti med ostalimi refraktometri.

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.3250 do 1.7000
Brix 0,00 % do 100,0 %

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,0001 / 0,00001
Brix 0, 1% / 0,01%
Temperatura 0,010C

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,0001
Brix 0,1%

Merilna temperatura

5,000C do 70,000C

Vmesnik

RS-232 C

Tiskalnik

Tiskalnik ATAGO (kot opcija)

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz )

Poraba energije

65 VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6,9 kg


Na Vrh

3261 RX-5000 alpha Avtomatski digitalni refraktometer

Avtomatski digitalni refraktometer RX-5000 alpha z integriranim Peltier temperaturnim modulom za merjenje Brix % in refraktivnega indeksa najrazličnejših tekočinskih vzorcev nudi sledeče možnosti:
● Integrirani Peltier temperaturni modul omogoča poljubno nastavitev željene temperature v območju 5,00oC do 60,00oC tako, da termostatska kopel za dovod vode s konstantno temperature ni več potrebna.
● Meritev se izvrši avtomatično, ko temperatura doseže nastavljeno temperaturo.
● Poleg izmerjene vrednosti (Brix % ali nD), je na zaslonu prikazana tudi temperatura, pri kateri je bila meritev izvršena.
● RX-5000 alpha zagotavlja izredno točnost:  Brix 0.03% in  refractivni indeks 0.00004
● Izmerjena vrednost prikazana na zaslonu je izražena numerično in grafično.
● Spominska lokacija za programiranje do 60 uporabnikovih umeritvenih krivul.j
● Spominska lokacija za shranjevanje zadnjih 30 meritev
 

   Na voljo so tudi spacialni modeli refraktometrov RX-5000 alpha, ki na zahtevo kupca mogočajo  programiranje dodatnih aplikativnih umeritvenih krivulj, kot npr.: % vlage v medu, koncentracija slanosti, % invertnega sladkorja, idr.

 

 

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.32700 do 1.58000
Brix 0,00 do 100,00 %

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,00001
Brix 0,01%

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,00004
Brix 0,03%

Merilna temperatura

5,000C do 60,000C

Vmesnik

RS-232 C

Tiskalnik

Tiskalnik ATAGO (kot opcija)

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz )

Poraba energije

65 VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6,4 kg

Opcija

Adapter za vzorce (kodna št.: RE-56151)


3266 RX-5000 alpha – Plus  Avtomatski digitalni refraktometer

Avtomatski digitalni refraktometer RX-5000alpha-Plus z integriranim Peltier temperaturnim modulom za merjenje Brix % in refraktivnega indeksa najrazličnejših tekočinskih vzorcev. Dosega razred točnosti 0,010 % Brix in 0,00002 nD
● Integrirani Peltier temperaturni modul omogoča poljubno nastavitev željene temperature v območju 5,00oC do 60,00oC tako, da termostatska kopel za dovod vode s konstantno temperature ni več potrebna.
● Meritev se izvrši avtomatično, ko temperatura doseže nastavljeno temperaturo.
● Poleg izmerjene vrednosti (Brix % ali nD), je na zaslonu prikazana tudi temperatura, pri kateri je bila meritev izvršena.
● RX-5000alpha-Plus zagotavlja izredno točnost:  Brix 0.010% in  refractivni indeks 0.00002 nD
● Izmerjena vrednost prikazana na zaslonu je izražena numerično in grafično.
● Spominska lokacija za programiranje do 60 uporabnikovih umeritvenih krivul.j
● Spominska lokacija za shranjevanje zadnjih 30 meritev

 

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.32700 do 1.58000
Brix 0,000 do 100,000 %
Avtomatska temperaturna kompenzacija

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,00001
Brix 0,005%

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,00002
Brix 0,010%

Ponovljivost

Refraktivni indeks: 0,00001 nD
Brix: 0,010%

Merilna temperatura

5,000C do 60,000C

Vmesnik

RS-232 C

Tiskalnik

Tiskalnik ATAGO (kot opcija)

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz )

Poraba energije

65 VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6,4 kg


Na Vrh

3271 RX-5000 alpha –BEV Avtomatski digitalni refraktometer

Avtomatski digitalni refraktometer RX-5000 alpha-BEV je modificirana verzija konvencionalnega modela RX-5000 alpha. Razlikuje se po bolj ravninskem vložišču vzorca, ki omogoča hitrejše in bolj učinkovito čiščenje prizme. Vse ostale tehnične karakteristike so identične modelu RX-5000 alpha. Namenjen je predvsem za merjenje raznih napitkov.

Merilno območje

Refractive index (nD) 1.32700 to 1.58000
Brix 0,00 % to 100,00 %
Automatic temp.compensation 5oC to 60oC

Minimalni odčitek

Refractive index (nD) 0.00001
Brix 0,01%
Temperature 0,010C

Točnost meritve

Refractive index (nD) 0.00004
Brix 0,03%

Temperatura

5 0C to 60 0C

Napajanje

AC 100 to 240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

65 VA

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6,4 kg


3921 RX-007 alpha Digitani refraktometer za izredno precizna (Brix) merjenja

Digitalni refraktometer RX-007 alpha je primerjen za izredno točno merjenje ( 0.005%) vodno topnih vzorcev z nizko koncentracijo (do 5,000% ali manj), kot so npr.: čaji in napitki z nizko vsebnostjo sladkorja.

Merilno območje

Brix 0,000 % do 5,000 %
Refraktivni indeks 1.330150 to 1.341500 (RI)

Minimalni odčitek

Brix 0,001%
Refraktivni indeks 0.000001(RI)
Temperatura 0,010C

Točnost meritve

Brix 0,005%
Refractive index
0.000010 (at 20oC)

Temperatura

15,00 do 30,000C

Napajanje

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

65 VA

Povezave

RS-232C, ATAGO digitalni tiskalniki

Dimenzija in teža

37 x 26 x 14 cm, 6,4 kg


3281 RX-5000 Avtomatski digitani refraktometer

Avtomatski digitalni refraktometer RX-5000 je izredno precizen inštrument za določevanje Brix% in refraktivnega indeksa s funkcijo za avtomaske kompenzacije temperature. Prizma je izdelana iz umetnega safirja, ki je odporen proti korozivnim in mehanskim poškodbam, zato zagotavlja dolgotrajno točne in ponovljive meritve.

Merilno območje

Refraktivni indeks (nD) 1.32700 do 1.58000
Brix 0,00 % do  100,00 %
Avtomatska temperaturna kompenzacija

Minimalni odčitek

Refraktivni indeks (nD) 0,00001 ali 0,0001
Brix 0,01% ali 0,1%

Točnost meritve

Refraktivni indeks (nD) 0,00004
Brix 0,03%

Delovna temperatura

50C do 600C

Vmesnik

RS-232 C

Tiskalnik

Tiskalnik ATAGO (kot opcijal)

Napajanje

AC adapter ( AC 100 do 240 V, 50/60 Hz )

Poraba energije

65 VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 37 x 26 x 14 cm,  6,4 kg


3150 SMART-1 Avtomatski refraktometer

Avtomatski digitalni refraktometer je namenjen merjenju Brix % in koncentraciji invertnega sladkorja v območju 00,00 do 95,00% s točnostjo 0,05%. Refraktometer SMART-1 ima vgrajeno funkcijo za avtomatsko kompenzacijo temperature.

Merilno območje

Brix:    0,00 do 95,00 %, ATC
Koncentracija invertnega sladkorja:
0,00 do 95,00 %
HFCS-55    0,00 do 95,00 %, ATC
HFCS-42    0,00 do 95 %, ATC

Minimalni odčitek

Brix 0,01 %
Koncentracija invertnega sladkorja  0,01 %
HFCS-55 (High Fructose Corn Syrup) 0,01%
HFCS-55 (High Fructose Corn Syrup) 0,01%

Točnost meritve

Brix (raztopina sladkorja) 0,05 %
Koncentracija invertnega sladkorja 0,05 %
HFCS-55 (High Fructose Corn Syrup) 0,05 %
HFCS-55 (High Fructose Corn Syrup) 0,05 %

Temp.compenzacija

5,000C do 40,000C

Vmesnik

RS-232 C

Tiskalnik

Tiskalnik ATAGO (kot opcija)

Nivo zaščite

IP 64 (ne velja za AC adapter)

Napajanje

AC adapter ( AC 100 do 240 V, 50/60 Hz )

Poraba energije

15 VA

Dimenzija in teža

Refraktometer 12 x 27 x 9 cm,  2,0 kg
AC adapter 10,5 x 17,5 x 4 cm,  0,7 kg


Na Vrh
Obvestila:
Dodatne informacije po telefonu 01/437 93 76 ali 041 757 786 in
e-mailu: info@orbit-lab.si

Povezave